Тази тема е продиктувана от следния родителски въпрос: „Родители сме на новородено, което е диагностицирано с ахондроплазия, но нашият педиатър нищо не знае за нея. Какво да правим?”

Специалистите от LPA отговарят, че е много важно педиатърът да притежава копие от статията „Здравно наблюдение на деца с ахондроплазия”. Тя е издадена от Комитета по генетика към Американската академия по педиатрия, която е публикувана за първи път през 1995 г. и е обновена и преиздадена през 2005 г. статията представлява отличен преглед на въпросите, свързани с лечението на деца с ахондроплазия.

Тази статия е изключително важна и за родителите. В нея те ще намерят как да следят за здравето на детето си през различните възрастови периоди:

  • от раждането до 1-месечна възраст;
  • от 1 месец до 1 г.;
  • от 1 до 5 г.;
  • от 5 до 13 г.;
  • и от 13 до 21 г.

Много е важно да се следи за растежа, спазването на диетите, за да не се допусне прекомерна пълнота и да се наблюдава за появата на различни заболявания, характерни за ахондроплазията.