В сайтът на американската организация LPA е разгледан въпросът, зададен от родители на деца с нисък ръст, който гласи следното:

„Скоро детето ми, което е с нисък ръст, ще бъде подложено на операция. Какви специални съображения, относно упойката, трябва да бъдат взети под внимание?”

Най-общо казано, анестезиологът трябва да внимава да не изтегли вратът на детето ви, както е при обикновените деца, а да се съобрази с неговите особености. Дозата трябва да е съобразена с теглото, а не с възрастта на детето.

Уверете се, че лекарят на детето ви е прочел статията „Малките хора – патофизиология и анестезиологични последици” от Берковиц, Раджа, Бендер и Копиц, октомври 1990 г., медицинското списание „Анестезиология” (том 73, бр. 4, стр. 739-759). Пълният текст на статията е на разположение в онлайн библиотеката на LPA в Медицинския ресурсен център на организацията.