Напълно разбираемо е, когато родителите научат диагнозата на детето си и разберат, че то ще бъде с нисък ръст, да търсят всякакво решение и лечение, чрез което ръстът му да е подобен с този на неговите връстници. В следващите редове специалистите от LPA отговарят на следния въпрос:

„Чували сме за една операция за удължаване на ръцете и краката при деца с ахондроплазия, която може да направи височината им подобна с тази на техните връстници. Трябва ли да обмислим такава възможност?”

Като общото философско твърдение на повечето членове на общността на малките хора се приема мнението им, че нито едно дете не трябва да се подлага на операция, освен ако тя не е за лекуване на неговото заболяване, с която да се подобри неговото здраве. Операциите за удължаването на крайниците не се отнасят до някакво медицинско заболяване, въпреки че има малки хора, които са били подложени на тях и са доста доволни от получените резултати.

Ресурсите за удължаване на крайниците, включително оценките на Медицинският консултативен съвет на LPA и личният разказ на една жена, която успешно е претърпяла операция, са на разположение в онлайн библиотеката на LPA.