Общи условия

Общи разпоредби

Чл.1 Национална организация “Малки български хора“ с адрес на управление: гр. София 1000, ул.“Ангел Кънчев“ 2, Булстат 121112644 чрез платформата www.lpbulgaria.org , мобилната версия и приложенията (в т.ч. каналите за комуникация) осигурява на обществото информация и консултации, както и дава възможност за дарения в полза на организацията.

Политика за защита на личните данни

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.2 (1) Национална организация “Малки български хора“/Организацията/ е регистриран администратор на лични данни с идентификационен номер 393134 в списъка на регистрираните Администратори на лични данни в Комисия за защита на личните данни. Администраторите на Организацията обработват и използват данните, събрани или предоставени от посетителите на Уебсайта, съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността и защитата на личните данни. (2) Включените на Уебсайта връзки към други интернет сайтове не попадат в обхвата на декларацията за поверителност и защита на личните данни.

ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ДАННИ ДО ТРЕТИ ЛИЦА

Чл.3 Информацията и личните данни, които потребителите предоставят на Уебсайта www.lpbulgaria.org не са публични и няма да бъдат разкривани на трети лица, освен в случаите, предвидени от закона или когато това е необходимо за извършване на заявените от потребителите дейности.

Чл.4 (1) Организацията гарантира, че името, адресът, както и споделената от потребителите специфична информация свързана с тяхното семейно положение, образование, трудова дейност, социално и здравно положение няма да бъде продавана, заменяна или отдавана под наем. (2) Информацията ще бъде използвана само за дейности в помощ на потребителите при спазване на пълна конфиденциалност.

Чл.5 Организацията не е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, неправомерен достъп, разпространение или изменение, както и от други незаконни форми на обработване. Личните данни на потребителите се събират само за определените от закона цели и се обработват съгласно изискванията на закона.

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.6 С публикуването на лични данни в някоя от секциите на уеб страницата на Национална организация “Малки български хора“, потребителите декларират, че:

  • предоставят личните си данни доброволно и по собствено желание;
  • имат право да откажат да дадат съгласие за обработване на личните си данни или да оттеглят вече даденото съгласие по всяко време с предизвестие до Организацията;
  • дават съгласие предоставените от тях лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предоставяни от Организацията съгласно настоящите условия и разпоредбите на българското законодателство;
  • данните не се предоставят на трети страни;
  • са запознати с правата им на достъп и на коригиране на събраните данни чрез подаване на заявление до Организацията, както и с последиците от отказ за предоставяне на данните;
  • дават своето съгласие да им се изпращат съобщения относно дейността на Организацията, включително организираните от сдружението инициативи, кампании и начина на разходване на дарените им средства.

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА ДАРИТЕЛИТЕ

Чл. 7 Личните данни на Дарителя – име, контактна и друга информация няма да бъдат споделяни с трети страни без неговото предварително съгласие и ще бъдат използвани единствено с цел комуникация с Дарителя.

Чл. 8 Плащанията с дебитни или кредитни карти се извършват изцяло чрез системата на ПИБ АД. Това гарантира, че данни за картата на Дарителя не са достъпни за Организацията и съответно не се обработват или съхраняват от нея.

Онлайн консултиране

Чл. 9 (1) Уебсайтът на Национална организация “Малки български хора“ www.lpbulgaria.org дава възможност на потребителите да се свържат с екипа на Центъра по въпросите на малките хора в България и да проведат консултация със специалистите в Центъра. (2) След направена регистрация в платформата потребителите могат да направят консултация като с приоритет са потребителите сключили потребителски договор с Центъра по въпросите на малките хора в България. Консултациите се провеждат по предварително заявен ден и час в делнични дни между 9.00 и 17.30 часа. (2) Според спецификата на темата консултация може  да се проведе със социален работник, психолог или рехабилитатор. (3) Консултацията може да се проведе чрез записване в платформата, по телефона, Skape или друг метод за комуникация убобен за двете страни.

Дарителство

Чл. 10 (1) Уебсайтът на Национална организация “Малки български хора“ дава възможност на потребителите да направят онлайн дарение в полза на Организацията. (2) Дарението може да се направи чрез следните методи:

  • Дебитна или кредитна карта
  • Платформата за подаръци
  • PayPal интернет система за плащания

Чл. 11 Дарителят посочва сумата, която иска да дари, като впише сумата в предвиденото за това поле.

Чл. 12 Дарителят извършва дарението в български левове (BGN), или чуждестранна валута.

Чл. 13 Дарителят дарява посочената в чл. 8 сума на основание чл.225 от ЗЗД, безвъзмездно в полза на Национална организация “Малки български хора“.

Чл. 14 Направеното дарение по чл. 255 от ЗЗД не подлежи на отказ и възстановяване.

Чл. 15 В случаите, когато дарителят предоставя средства за конкретна инициатива на Национална организация “Малки български хора“ (кампания, фонд, програма), в полето „съобщение“ се посочва конкретната инициатива.

Чл. 16 (1) Платформата за подаръци два възможност потребителите на Уебсайта да получат подарък за стойността на направеното от тях дарение. (2) Доставката на подаръка се извършва от куриерска фирма Еконт, (от 09:00 до 17:30 часа) до посочен от Дарителя адрес или до офис на куриерската фирма в съответния град. Доставка се прави само след направено Дарение от страна на Дарителя. Доставки не се извършват в неделя и официални празници. Доставките НЕ ПОДЛЕЖАТ на връщане подмяна. (3) Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано  в Общите условия. (4) При необходимост от връщане на сума платена с карта, сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е направено плащането.

 

Чл. 17 Национална организация “Малки български хора“ приема дарението с благодарност и се задължава да използва получените средства в съответствие със своите цели и мисия и с волята на дарителя.

Чл. 18 (1) Национална организация “Малки български хора“ е Oрганизация, регистрирана в обществена полза в Софийски градски съд по ф.д. 6540/1996г. (2) След промени в разпоредбите на ЗЮЛНЦ от 2018г., е вписана в Търговския регистър. (3) Регистрирана в Централния регистър към Министерство на правосъдието под номер 20081215013., което дава право на дарителите: физически лица – български граждани и компании – регистрирани в България по Търговския закон, да ползват данъчни облекчения при подаване на своята годишна данъчна декларация.

Права и задължения на потребителя и на Организацията

Чл. 19 Дарителят дарява безвъзмездно средства в полза на Национална организация “Малки български хора“, а те не подлежат на възстановяване.

Чл. 20 При заявен от потребителя подарък, Организацията в срок от 3 дни изпраща подаръка на Потребителя на уебсайта за направеното от него дарение, поради което подаръка не подлежи на връщане, а дарените средства не подлежат на възстановяване.

АВТОРСКО  ПРАВО

Чл. 21 Съдържанието на уебсайта lpbulgaria.org  включващо снимки, текст или друга информация, представлява обект на авторско право и е притежание  на Национална организация “Малки български хора“.

Чл. 22 Забранява се копирането на снимки и текстове от уебсайта www.lpbulgaria.org без писмено съгласие на Национална организация “Малки български хора“ или без да се цитира или указва с линк, че източника на информация е уебсайта www.lpbulgaria.org.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Чл. 23 Всеки Потребител на уебсайта www.lpbulgaria.org може да задава въпроси и прави предложения, като се свържи с нас по посочената в уебсайта контактна информация .