Ръководство

Национална организация „Малки български хора“ е сдружение в обществена полза и се ръководи от Президент и Управителен съвет. Управителния съвет е постоянно действащ колективен орган, които ръководи и организира цялостната дейност на организацията в периода между заседанията на общото събрание. Той се състои от президент и членове.

***

инж. Светослав Чернев е Президент на Национална организация „Малки български хора“ от месец април 2007 година. Преди това в периода 2003-2007 година е член на Управителния съвет, а от 2000 година е член на организацията.

 

 

***

Максимилиана Станчева

 

 

 

 

***

Венера Великова

***

Нина Радкова