Дарения

Национална Организация „Малки Български Хора“ е неправителствена организация регистрирана в обществена полза по ЗЮЛНЦ, която не извършва стопанска дейност и няма собственни приходи.

Можете да ни помогнете като:

  • дарите средства в банковата сметка на Национална Организация „Малки Български Хора“ с които ще спомогнете за по-добрата работа и развитие на организацията, както и подкрепа за нуждаещите се.Банковата сметка на Национална Организация „Малки Български Хора“ е :

Си Банк-София,  клон Съборна,

IBAN BG07BUIB98881000076918  BIC BUIBBGSF

  • направите материално дарение-лекарства, промишлени стоки или хранителни продукти;
  • предоставите морална подкрепа, като направите място на „малкия човек“ в градския транспорт; пропуснете го пред Вас на опашката в супермаркета, пощата или просто се поставете на негово място в реалния живот.Тази морална подкрепа е най-малкото нещо което човек може да направи..