Екип

Ръководител център
инж. Светослав Чернев

 

Социален работник
Максимилиана Станчева

 

Психолог
Теодора Будакова

 

инж. Светослав Чернев –  е магистър инженер възпитаник на Русенски университет „Ангел Кънчев“. През 2009 година преминава двуседмично сертифицирано обучение за качеството на социалните услуги за малките хора в  Германия. През юли 2011г., преминава обучение „Развитие на социални предприятия“ в рамките на проект „Социалното предприемачество-алтернатива за финансова независимост и социална стабилност“. Ръководител на различни социални проекти свързани с малките хора, а от юни 2018 година е ръководител на Центъра по въпросите на малките хора в България. Той е президент на Национална организация “Малки български хора“ от 2007 година.


Максимилиана Станчева е бакалавър със специалност “Медерни езици и култури“ в “Университет на Туша“, в град Витербо, Италия. Участвала е в множество международни практики по програма “Еразъм + “, доброволец преводач към Национална организация “Малки български хора“, води кореспонденцията и участва в международни срещи на организациите на малките хора в Европа.

Макси е социален работник част от екипа на Центъра по въпросите на малките хора в България от месец октомври 2018 година. Основните и функции са да координира работата в Центъра и връзката с потребителите, да подготвя и организира дейностите в страната по проект “Равни шансове за малките хора“.


Теодора Будакова е магистър по клинична психология на СУ “Св. Климент Охридски“, преминала множество допълнителни обучения по психология като Позитивна психотерапия и участие в програма “Еразъм+“ в Порто, Португалия. Владее английски, испански, немски език.

Тя е психолог част от екипа на Центъра по въпросите на малките хора в България от месец октомври 2018 година. Част от основните и функции са организиране на мотивационни дискусии, семинари и предоставяне на психологическа подкрепа на нуждаещите се.


Христина Брайкова-Минева е арт терапевт в Центъра по въпросите на малките хора в България. Основните и задачи са свързани с организирането и провеждането на дейности насочени към изграждането на трудови навици в хората с нисък ръст, провеждането на индивидуални и групови трудотерапевтични занимания и арт работилници.