Екип

инж. Светослав Чернев – ръководител на Центъра по въпросите на малките хора в България и президент на Национална организация “Малки български хора“.

 


 

Севджан Джафер е магистър по международни икономически отношения на Варненския свободен университет. Преминала е обучение и обмен на добри практики в Немския център по въпросите на малките хора в град Бремен, Германия по програма “Леонардо да Винчи“. Има значителен опит в дирекция “Социално подпомагане“ – Кърджали и административно обслужване в кметството на с. Лясково.

Севи е социален работник част от екипа на Центъра по въпросите на малките хора в България от месец август 2018 година. Част от основните и функции са подкрепа на малките хора и техните семейства по въпроси свързани със социалното подпомагане, видове подкрепа, подготовка и подаване на документи.

 


 

Максимилиана Станчева е бакалавър със специалност “Медерни езици и култури“ в “Университет на Туша“, в град Витербо, Италия. Участвала е в множество международни практики по програма “Еразъм + “, доброволец преводач към Национална организация “Малки български хора“, води кореспонденцията и участва в международни срещи на организациите на малките хора в Европа.

Макси е социален работник част от екипа на Центъра по въпросите на малките хора в България от месец октомври 2018 година. Основните и функции са да координира работата в Центъра и връзката с потребителите, да подготвя и организира дейностите в страната по проект “Равни шансове за малките хора“.

 


 

Теодора Будакова е магистър по клинична психология на СУ “Св. Климент Охридски“, преминала множество допълнителни обучения по психология като Позитивна психотерапия и участие в програма “Еразъм+“ в Порто, Португалия. Владее английски, испански, немски език.

Тя е психолог част от екипа на Центъра по въпросите на малките хора в България от месец октомври 2018 година. Част от основните и функции са организиране на мотивационни дискусии, семинари и предоставяне на психологическа подкрепа на нуждаещите се.

 


Месут Джафер е бакалавър със специалност “Аграрно инженерство“. Той е социален асистент част от екипа на Центъра по въпросите на малките хора в България от месец ноември 2018 година. Основните му задачи са да подпомага останалите специалисти при работата им с потребителите. При необходимост да подпомага и придружава потребителите при осъществяване на различни обичайни дейности. Поддържа реда и чистотата в работните и битовите помещения на Центъра.