Екип

инж. Светослав Чернев –  е магистър инженер възпитаник на Русенски университет „Ангел Кънчев“. През 2009 година преминава двуседмично сертифицирано обучение за качеството на социалните услуги за малките хора в  Германия. През юли 2011г., преминава обучение „Развитие на социални предприятия“ в рамките на проект „Социалното предприемачество-алтернатива за финансова независимост и социална стабилност“. Ръководител на различни социални проекти свързани с малките хора, а от юни 2018 година е ръководител на Центъра по въпросите на малките хора в България. Той е президент на Национална организация “Малки български хора“ от 2007 година.


 

Севджан Джафер е магистър по международни икономически отношения на Варненския свободен университет. Преминала е обучение и обмен на добри практики в Немския център по въпросите на малките хора в град Бремен, Германия по програма “Леонардо да Винчи“. Има значителен опит в дирекция “Социално подпомагане“ – Кърджали и административно обслужване в кметството на с. Лясково.

Севи е социален работник част от екипа на Центъра по въпросите на малките хора в България от месец август 2018 година. Част от основните и функции са подкрепа на малките хора и техните семейства по въпроси свързани със социалното подпомагане, видове подкрепа, подготовка и подаване на документи.


 

Максимилиана Станчева е бакалавър със специалност “Медерни езици и култури“ в “Университет на Туша“, в град Витербо, Италия. Участвала е в множество международни практики по програма “Еразъм + “, доброволец преводач към Национална организация “Малки български хора“, води кореспонденцията и участва в международни срещи на организациите на малките хора в Европа.

Макси е социален работник част от екипа на Центъра по въпросите на малките хора в България от месец октомври 2018 година. Основните и функции са да координира работата в Центъра и връзката с потребителите, да подготвя и организира дейностите в страната по проект “Равни шансове за малките хора“.


 

Теодора Будакова е магистър по клинична психология на СУ “Св. Климент Охридски“, преминала множество допълнителни обучения по психология като Позитивна психотерапия и участие в програма “Еразъм+“ в Порто, Португалия. Владее английски, испански, немски език.

Тя е психолог част от екипа на Центъра по въпросите на малките хора в България от месец октомври 2018 година. Част от основните и функции са организиране на мотивационни дискусии, семинари и предоставяне на психологическа подкрепа на нуждаещите се.


Месут Джафер е бакалавър със специалност “Аграрно инженерство“. Той е социален асистент част от екипа на Центъра по въпросите на малките хора в България от месец ноември 2018 година. Основните му задачи са да подпомага останалите специалисти при работата им с потребителите. При необходимост да подпомага и придружава потребителите при осъществяване на различни обичайни дейности. Поддържа реда и чистотата в работните и битовите помещения на Центъра.

 


Калина Калева е бакалавър със специалност „Медицински рехабилитатор ерготерапевт“ на Медицински университет-София, преминала е множество допълнителни курсове за повишаване знанията в методите на рехабилитация, като: медотерапевтичен масаж, работа с интерактивна дъска. Притежава значителен опит като рехабилитатор в специализирани здравни като СБДПЛР Панчарево ООД и ДЦПЛУ ,,Св.Марина“ – гр.София.

През 2014 година придобива магистърска степен със специалност „Логопедия“.

Кали е рехабилитатор и е част от екипа на Центъра по въпросите на малките хора в България от месец март 2020 година. Основните и задачи са да организира и провежда рехабилитация на потребителите на Центъра по въпросите на малките хора в България.