Политика за защита на личните данни

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.2 (1) Национална организация “Малки български хора“/Организацията/ е регистриран администратор на лични данни с идентификационен номер 393134 в списъка на регистрираните Администратори на лични данни в Комисия за защита на личните данни. Администраторите на Организацията обработват и използват данните, събрани или предоставени от посетителите на Уебсайта, съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността и защитата на личните данни. (2) Включените на Уебсайта връзки към други интернет сайтове не попадат в обхвата на декларацията за поверителност и защита на личните данни.

ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ДАННИ ДО ТРЕТИ ЛИЦА

Чл.3 Информацията и личните данни, които потребителите предоставят на Уебсайта www.lpbulgaria.org не са публични и няма да бъдат разкривани на трети лица, освен в случаите, предвидени от закона или когато това е необходимо за извършване на заявените от потребителите дейности.

Чл.4 (1) Организацията гарантира, че името, адресът, както и споделената от потребителите специфична информация свързана с тяхното семейно положение, образование, трудова дейност, социално и здравно положение няма да бъде продавана, заменяна или отдавана под наем. (2) Информацията ще бъде използвана само за дейности в помощ на потребителите при спазване на пълна конфиденциалност.

Чл.5 Организацията не е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, неправомерен достъп, разпространение или изменение, както и от други незаконни форми на обработване. Личните данни на потребителите се събират само за определените от закона цели и се обработват съгласно изискванията на закона.

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.6 С публикуването на лични данни в някоя от секциите на уеб страницата на Национална организация “Малки български хора“, потребителите декларират, че:

  • предоставят личните си данни доброволно и по собствено желание;
  • имат право да откажат да дадат съгласие за обработване на личните си данни или да оттеглят вече даденото съгласие по всяко време с предизвестие до Организацията;
  • дават съгласие предоставените от тях лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предоставяни от Организацията съгласно настоящите условия и разпоредбите на българското законодателство;
  • данните не се предоставят на трети страни;
  • са запознати с правата им на достъп и на коригиране на събраните данни чрез подаване на заявление до Организацията, както и с последиците от отказ за предоставяне на данните;
  • дават своето съгласие да им се изпращат съобщения относно дейността на Организацията, включително организираните от сдружението инициативи, кампании и начина на разходване на дарените им средства.

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА ДАРИТЕЛИТЕ

Чл. 7 Личните данни на Дарителя – име, контактна и друга информация няма да бъдат споделяни с трети страни без неговото предварително съгласие и ще бъдат използвани единствено с цел комуникация с Дарителя.

Чл. 8 Плащанията с дебитни или кредитни карти се извършват изцяло чрез системата на БОРИКА. Това гарантира, че данни за картата на Дарителя не са достъпни за Организацията и съответно не се обработват или съхраняват от нея.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Чл. 22 В уебсайта www.lpbulgaria.org се използват Бисквитки („cookies“)

Бисквитката („cookie“) представлява малък файл, състоящ се от текстов набор от информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, както временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида „бисквитка“. „Бисквитките“ изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Всяка „бисквитка“ е уникална за Вашия уеб браузър и ще съдържа известна анонимна информация. „Бисквитката“ обикновено съдържа наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живот“ на „бисквитката“ и стойност (обикновено под формата на произволно генериран номер).

Видове „бисквитки“

По-долу са описани основните видове „бисквитки“, ползвани от уеб сайтовете:

Сесийни „бисквитки“

Това са временни “бисквитки“, които остават във файла с „бисквитките“ на Вашия уеб браузър само за продължителността на посещението Ви и се изтриват, когато затворите браузъра.

Постоянни „бисквитки“

Те остават във файла с „бисквитките“ на Вашия уеб браузър и след като браузърът е затворен, понякога за период от една година или по-дълго (точната продължителност от време ще зависи от „продължителността на живот“ на отделната „бисквитка“). Постоянните „бисквитки“ се използват, когато операторът на уеб сайта трябва да знае кой сте през повече от една сесия на сърфиране (например, да запомни Вашето потребителско име или предпочитанията за персонализиране на уеб сайта).

„Бисквитки“ на първата страна

Това са „бисквитки“, поставени във Вашия браузър и/или твърд диск от действителния уеб сайт, който посещавате. Това включва приписването на уникална Ваша идентичност с оглед проследяването на движението Ви в уеб сайта. Операторите на уеб сайтове често използват “бисквитки“ на първата страна за управление на сесията и с разпознавателни цели.

„Бисквитки“ на третата страна

Това са „бисквитки“, използвани от трети страни, например социални мрежи, за да проследят посещенията Ви в различни сайтове, в които те рекламират. Операторът на уеб сайта няма контрол върху „бисквитките“ на трети страни.

В този уебсайт се използва „Бисквитки“ от четирите споменати по-горе типа.