От 17ти октомври 2017 г. е оповестена петиция от Национална организация „Малки български хора“, която е в подкрепа за изграждането на център по въпросите и проблемите на хората с нисък ръст в България. Това не е поредната петиция, поредното искане, поредната приумица на поредната организация. Този център наистина е много важен за малките хора и по-надолу ще обясним защо.

Нашата организация участва в международни проекти от 2010 г. Тогава, през месец октомври, за първи път бяхме поканени да участваме в един международен конгрес на испанската фондация ALPE. Нашите любезни домакини ни поканиха в техния център, разведоха ни из него и подробно ни обясниха всичко. Това беше едно специално масто за испанците с нисък ръст и родителите на такива деца, в който те могат да получат подробна информация за техните заболявания, начини за лечение, евентуални усложнения на състоянието им и как да ги избегнат, подходящо оперативно лечение и корекции, подходящи терапии, упражнения и много-много други. Освен това, в самия център рехабилитатори и физиотерапевти провеждаха терапии на място и самите хора можеха да получат подходящи помощни средства – патерици, колички, скутери и всякакви приспособления, които да улеснят техния живот.

През 2013 г. и 2014 г. участвахме в съвместен проект със сродните ни организации от Австрия и Германия и посетихме немския център. Според нас той беше по-модерен, тъй като в него работеха и живееха малки хора и всичко в него беше създадено за тяхно удобство. В кухнята – печките, хладилниците, мивките, масите; в стаите – леглата, гардеробите, шкафовете; в тоалетните – мивките, бидетата, писоарите. Всичко беше механизирано, беше изработено така, че да може да се ползва, както от малките хора, така и от тези с обичаен ръст. Натискаш едно копче и съответният уред слиза надолу, натискаш друго – повдига се. Бяхме попаднали в един съвсем непознат свят.

След завръщането ни от втория съвместен проект с немската организация на малките хора, стигнахме до извода, че би било чудесно да има такъв център и в нашата страна. От три години се борим да получим сграден фонд от държавата, в който да изградим център по въпросите на малките хора в България. Център, в който да получаваме подкрепа, консултации, взаимопомощ, специализирана литература. Да организираме срещи, семинари, обучения, а тези от нас, които са социално слаби, нуждаещи се от подкрепа, без дом, да получат покрив над главите си.

Този център би бил едно специално място за нас. Препоръки и подкрепа за изграждането му получихме от евродепутата Петър Курумбашев, Национален омбудсман, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и сродните ни организации от Германия и Испания.

Успяхме да намерим такова място, в жк „Обеля“ в София, което е изоставено. Поискахме го от държавата и след три години надежда, в петък 20 октомври, получихме отказ от министър Каракачанов. В него той изразява волята си, че трябва този сграден фонд да се продаде вместо да се даде за развитието на социални дейности.

Освен това, в същия този петък започна схема по ОП „Развитие на човешките лесурси“, насочена към конкретни бенефициенти, сред които е Национална организация „Малки български хора“. Програмата „Равни шансове“ има за цел изграждане на центрове за лица и деца с увреждания чрез интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството. Сред допустимите дейности също са насърчаването на инициативи за развитието на мрежа от иновативни социални услуги за хора с увреждания и за деца и семейства в риск; подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, вкл. чрез специализирани за различните увреждания и специфики събития и медийни кампании; местни социални дейности за социално включване.

Получава се така, че финансовите механизми на Европейския съюз ни дават възможност да работим за хората с увреждания, а нашата държава не ни дава възможност да реализираме проекта си. Това е едно голямо разочарование и недоумение как може тези, стоящи начело на държавата, да разсъждават по такъв търгашески начин.

Тук е мястото да помолим всички наши приятели журналисти, които представляват четвъртата власт в страната ни, да помогнат в този важен за нас момент и трудностите, пред които сме изправени да стигнат до високите етажи на властта и ако има все още останали управляващи със сърца да вземат присърце проблема ни.

Също искаме да призовем всички наши приятели и приятели на нашите приятели да се включат в кампанията ни и да се подпишат в нашата петиция:

Автор: Иван Стоянов