Както вече съобщихме, на 12.10.2017 г. президентът на Национална организация „Малки български хора“ инж. Светослав Чернев се срещна с българския евродепутат г-н Петър Курумбашев. Една от обсъжданите теми беше проектът за изграждане на център по въпросите на малките хора в България.

Г-н Чернев сподели, че е налице проблем, свързан с предоставяне на искания от организацията ни сграден фонд и помоли г-н Курумбашев за помощ при разрешаването му. Евродепутатът пое ангажимент да изпрати писмена препоръка до институциите от които зависи това.

Г-н Курумбашев спази общанието си и още вчера, 16.10., изпрати писмо до Министъра на отбраната г-н Каракачанов. В писмото е описана историята на случая, чието начало е от април 2014 г. Тогава нашата организация отправя искане до Министерството на отбраната за имот, където да бъде изграден центърът по проблемите на малките хора в България.

Цели три години по преписката няма никакво движение. Чак на 27.03.2017 г. преходният министър на отбраната дава отрицателно становище по случая. Оказва се, че за жалост е по-важно имотът да бъде продаден, отколкото да бъде предоставен за изграждането на център, в който ще се извършват обществено полезни дейности за дадена уязвима група, в случая – малките хора на България.

Мнението на г-н Курумбашев съвпада с нашето, а именно – такива имоти трябва да се предоставят първостепенно за социални нужди и в краен случай да се обявяват за продажба. Препоръки за изграждането на центъра за малки хора са дадени от Министерството на труда и социалната политика, омбудсмана на Република България и сродните ни организации от Испания и Германия.

Г-н Курумбашев изразява подкрепата си, че такъв център би бил от изключителна важност за малките хора в България, тъй като би улеснил живота ни и би спомогнал за по-добрата ни интеграция в обществото. Той подчертава, че страната ни има социални ангажименти към хората с увреждания като цяло и те трябва да се спазват. Призовава министър Каракачанов да се запознае по-обстойно със случая и да преразгледа отрицателното решение на предходния министър, както и решението за спиране на преписката. Все пак България е член на Европейския съюз и трябва да покаже, че е социално отговорна държава.

Национална организация „Малки български хора“ изразява благодарности на г-н Курумбашев за оказаната подкрепа.