На 07.10.2017 се проведе международна среща за основаване на федерация между утвърдили се и добре работещи европейски организации на малките хора. На срещата присъстваха организациите на:

 • Италия – AISAC
 • Испания – ALPE
 • Португалия – ANDO
 • Франция – APPT
 • Германия – BKFM
 • Нидерландия – BVKM
 • България – Малки български хора

Нашата организация беше представена от президента инж. Светослав Чернев и редовия ни член и преводач Максимилиана Станчева, която изнесе презентацията за извършените ни дейности.

Срещата се откри от президентите на организациите от Италия и Испания. Според тяхната реч, важните цели на федерацията са:

 • Присъствие на бъдещата федерация в Европейския парламент;
 • Обмяна на опит и информация между организациите;
 • Фармацевтичните компании искат едно лице, с което да комуникират.

След това работата продължи с представяне на дейностите на всяка една организация.

 • Италия – издаване на онлайн списание, специално колело;
 • Испания – тяхната мисия е подобряване на живота на малките хора (клинически, психологически и социално), превенция от ранна възраст, летен лагер за деца;
 • Португалия – работят с университети в Португалия, интегрирано здравеопазване;
 • Франция – реализират видео проекти и отворени дискусии с хората, като най-вече се стремят да образоват децата чрез новите медийни инструменти (социални мрежи, видео споделяне), надяват се да достигнат до повече млади малки хора, тъй като днес е по-лесно да се скрият зад компютъра.
 • Германия – най-голям фокус върху медицинските изследвания, като нов проект е работа с малки жени, които искат да бъдат майки. През годината организират различни семинари, 3 за млади хора (възраст между 12-20 г.); 1 семинар за родилите и децата; 1-2 за доброволците; 2 семинара за регионалните президенти.
 • Нидерландия – фокус върху спорта и родителите, тяхната идея е „силни родители=силни деца“.
 • България представи реализираните дейности, идейния проект за изграждането на център по въпросите на малките хора в България и приветства идеята за обединение в европейска организация на малките хора, като изрази готовност да работи за развитието на Балканите.

След презентациите, последва предложение и представяне от Инес (АЛПЕ) за създаване на европейска федерация на малките хора, но след дискусии на кръгла маса стана ясно, че организациите споделят различни мнения за това що е то „малък човек“, дали да се оформи федерация или просто алианс като начало и не се намери общо мнение за целите на федерацията. За това се стигна до общо решение, чрез гласуване (всяка държава имаше право на един глас) до организиране на общ проект, в който да се включат всички организации и да се опитаме да работим съвместно.

От предложените проекти, се реши да организираме „детски летен лагер“, защото всички организации са на мнение че децата са нашето бъдеще. Проектът с деца ни се стори най-разумен, защото според присъстващите, най-лесно ще се намери финансиране за осъществяването му. Също така, ще се осигури интересна мултикултурна среда за децата.