На 12.05.2021г., инж. Светослав Чернев президент на Национална организация „Малки български хора“ подписа договор на стойност 50 000лв., с фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика за финансиране изграждането на достъпна среда в Центъра по въпросите на малките хора в България. С подкрепата на Фонда, дарителите Български енергиен холдинг ЕАД, Софарма АД, Електроенергиен системен оператор ЕАД, Взаимоспомагателна каса на железничарите, Еко Асорти-Сливен, КТ „Подкрепа“ чрез своите регионални структури и професионални организации Федерация на транспортните работници, Синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“, Синдикат на административните служители, СРС Карлово, СРС Велико Търново и индивидуални дарители сред които и членове на организацията бяха събрани 130 000 лева, от които за доставка, монтаж, СМР и пускане в експлоатация на вертикален платформен подемник са необходими 125 000 лева .

Строително монтажните работи се очаква да започнат в края на месец май 2021 година.