На 15 май 2021г., в Центъра по въпросите на малките хора в България се проведе заседание на управителния съвет на Национална организация „Малки български хора“. По време на заседанието бяха обсъдени актуални теми свързани с дейността на организацията, актуалната здравна и политическа обстановка в страната.

Управителния съвет взе решение за провеждане на редовно отчетно общо събрание, което да се проведе на 19.06.2021г., в град София и отбелязване на 25 години от основаването на организацията.