Когато родителите се сдобият с дете, което ще бъде с нисък ръст, и всички ние, когато сме се осъзнали и приели като личности, съвсем обичайно е да си зададем въпросите: Как моето състояние ще се отрази на качеството ми на живот и колко дълго ще живея?

Тези въпроси получават съвсем успокоителни отговори от специалистите от LPA. Основното е, че при всеки човек е индивидуално и зависи от състоянието и степента на заболяването. Болшинстовото от малките хора обаче се радват на нормална интелигентност, нормална продължителност на живота и доста добро здраве. При много от тях се налагат операции или друга медицинска намеса по отношение на настъпилите усложненията и за увеличаване и подобряване на подвижността им.

Ортопедичните усложнения не са необичайни за хората с непропорционален нисък ръст, както е при ахондроплазията и диастрофната дисплазия, при които се налага хирургична намеса. Често срещаният проблем е гръбначната стеноза – заболяване, при което отворът на гръбначния стълб е прекалено малък, за да се побере гръбначният мозък. Хората в това състояние страдат от вкочаненост и/или болка. То може да се излекува с прилагането на определена хирургична намеса, наречена ламинектомия.