Отчет за дейността на НО“Малки български хора“

Отчет за дейността на НО „Малки български хора“ за първото тримесечие на 2021 година финансирана от Държавния бюджет на Република България. ОТЧЕТ