На днешния деветнадесети март през 1996 година група хора с нисък ръст от цялата страна се събират в град София за да учредят Национална организация “Малки български хора“. С техническа помощ за написване на учредителния акт и устава на организацията се включва КТ “Подкрепа“, а след регистрацията в съда Национална организация “Малки български хора“ официално става асоцииран член на Конфедерацията.

Национална организация “Малки български хора“ си поставя за цел да открие и обедини малките хора в България, да защитава техните граждански права в сферите на образованието, здравеопазването, осигуряването на трудова заетост, интеграцията в обществото и промяна в обществените нагласи.
Днес Национална организация “Малки български хора“ обединява голяма част от малките хора в страната, организира техни национални и регионални срещи, семинари и дискусии, туристически и културни мероприятия с цел промяна в обществените нагласи и интеграция на малките хора в обществото. Организацията е член на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет, член е на европейската и световна мрежи на организациите на малките хора. Организацията е една от инициаторките за създаване на Европейска федерация на малките хора в Европа и първата подписала меморандума за сътрудничество и написването на “Бяла карта“ на малките хора от Европейския съюз.
Организацията през 2018 година започва изграждането на Център по въпросите на малките хора в България, който е единствен на Балканския полуостров и трети в Европа. Центъра е изграден с подкрепата на проект “Равни шансове за малките хора в България“ финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси“, с подкрепата на много дарители и доброволци. Центъра предоставя комплекс от дейности на над 120 деца и възрастни с нисък ръст като социална и психологическа подкрепа, рехабилитация, трудо терапия, специализирана литература и консултации, временно настаняване на посетители от провинцията, насочване към медицински специалисти, материална подкрепа на нуждаещи се и др. Центъра по въпросите на малките хора в България в своята дейност си взаимодейства с държавни и общински институции, училища и неправителствени организации.

Национална организация „Малки български хора“ изказва своята благодарност на всички дарители, доброволци и приятели, които са до нас във всичките тези години! Честит празник на всички членове на Национална организация „Малки български хора“!