Категория: отчети за 2021 година

Отчет за дейността на НО“Малки български хора“

Отчет за дейността на НО „Малки български хора“ за първото тримесечие на 2021 година финансирана от Държавния бюджет на Република България. ОТЧЕТ

Прочетете повече