Категория: отчети

Отчет за дейността януари-март 2020г.

Отчет за дейността на Национална организация „Малки български хора“ за периода 01.01-31.03.2020 година. отчет

Прочетете повече