Ниският ръст не е причина да се срамуваш.

Той е причина да се чувстваш уникален!
НАПРАВИ ДАРЕНИЕ Центъра