На 21 октомври 2019 г. /понеделник/ от 11:00 ч., в зала“Мецанин“ на КТ“Подкрепа“ Национална организация „Малки български хора“ ще проведе Регионална среща за сътрудничество и партньорство с местната власт-дейност от проекта „Равни шансове за малките хора в България“ финансиран по ОП“Развитие на човешките ресурси“. Събитието ще бъде открито от инж. Димитър Манолов президент на КТ“Подкрепа“ и инж. Светослав Чернев президент на Национална организация „Малки български хора“.

Срещата е с цел реализация на комплексни действия, насочени към подпомагане социалното включване, подобряване качеството на живот и улесняване достъпа до заетост на малките хора в България, създавайки се устойчиво партньорство между местните власти, доставчиците на социални услуги и хора с увреждания, както и приемане на мерки за превенция за изпадане в уязвимо положение и социална изолация. Форумът е част от проект за провеждане на регионални срещи в цялата страна за представяне на успешния опит на Организацията при предоставяне на услуги, процеса на интеграция на малките хора, хората с увреждания, в това число на деца и семейства в риск, и подобряване качеството им на живот. До момента са проведени срещи във Велико Търново и Бургас, в които са обхванати 72 граждани с нисък ръст.

Гости на регионалната среща в София ще бъдат Зорница Русинова, зам. министър на труда и социалната политика, Деница Сачева, зам. министър на образованието и науката, Румяна Петкова, изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане, експерти от Агенция по заетостта, експерти от АСП, експерти от регионалните управления на образованието и Ирена Соколова, областен управител на област Перник и др.