Днес 15.05.2024г., президента на Национална организация “Малки български хора“ г-н Светослав Чернев подписа договор за съвместна дейност с фонд Социална закрила на Министерството на труда и социалната политика. С подписването на договора стартира реализацията на проекта “Ремонт на покрив и повишаване сигурността на посетителите на Центъра по въпросите на малките хора в България“ на стойност 94 818,24 лева, от които 71113,68 лева финансова подкрепа от фонд“Социална закрила“ и 23 704, 56 лева собствено финансиране осигурено от акумулирани от дарения средства. Целта на проекта е да се ремонтира основния покрив на сградата, покрива на пристройката в която се помещават помещения за трудотерапия, да се повиши енергийната ефективност на покрива и да се спазят съвременните противопожарни изисквания. Срока за изпълнение на проекта е от 15.05.2024г., до 15.11.2024г.