Вход / регистрация

You do not have access to this post.

Това е секция с ограничен достъп, в която публикуваме ценна информация за членовете ни.

Ще се радваме, ако и ти се присъединиш към нас!


 

Каква информация ще намериш вътре?

Образование и възпитание-мотивиране на децата и младежите и изграждането на подходяща среда за тяхното интегриране сред останалите деца и младежи.Изграждане на методи и подходящи насоки на образование с цел бъдещата им работа и конкурентоспособност на пазара на труда.Съвместни действия с Министерство на Образованието и Науката и Регионалните инспекторати.

Трудова заетост и квалификация-подкрепа от организацията при наемането на работа на член на организацията.Изискване от държавните и общински органи да съдействат за намирането на такава, както и участието на членове на организацията в програми и проекти за трудова реализация.Съвместни действия с Министерството на труда и социалната политика в частност Агенцията по заетостта за информация, консултации и посредничество,свързани с намирането на работа, както и мотивационно обучение и психологическо подпомагане.

Здравеопазване, рехабилитация и лечение- съвместни действия с Министерството на здравеопазването свързани с подходящата рехабилитация и евентуалното лечение на членовете на организацията.

Социални дейности и подмомагане-съвместни действия с Министерството на труда и социалната политика в частност Агенцията за социално подпомагане и изискване на информация, подкрепа и адекватни действия свързани с член на организацията.

Социална интеграция чрез културни, спортни и туристически мероприятия-организиране на културни, спортни и туристически мероприятия за членовете на организацията.

You do not have access to this post.