Среща на европейските организации на малките хора

Категория: Новини
Публикувана на Четвъртък, 12 Октомври 2017 14:46
Написана от Иван
Посещения: 977

На 07.10.2017 се проведе международна среща за основаване на федерация между утвърдили се и добре работещи европейски организации на малките хора. На срещата присъстваха организациите на:

-    Италия – AISAC
-    Испания – ALPE
-    Португалия – ANDO
-    Франция – APPT
-    Германия – BKFM
-    Нидерландия – BVKM
-    България – Малки български хора

Нашата организация беше представена от президента инж. Светослав Чернев и редовия ни член и преводач Максимилиана Станчева, която изнесе презентацията за извършените ни дейности.Срещата се откри от президентите на организациите от Италия и Испания. Според тяхната реч, важните цели на федерацията са:
-    Присъствие на бъдещата федерация в Европейския парламент;
-    Обмяна на опит и информация между организациите;
-    Фармацевтичните компании искат едно лице, с което да комуникират.След това работата продължи с представяне на дейностите на всяка една организация.
-    Италия – издаване на онлайн списание, специално колело;
-    Испания – тяхната мисия е подобряване на живота на малките хора (клинически, психологически и социално), превенция от ранна възраст, летен лагер за деца;
-    Португалия – работят с университети в Португалия, интегрирано здравеопазване;
-    Франция – реализират видео проекти и отворени дискусии с хората, като най-вече се стремят да образоват децата чрез новите медийни инструменти (социални мрежи, видео споделяне), надяват се да достигнат до повече млади малки хора, тъй като днес е по-лесно да се скрият зад компютъра.
-    Германия – най-голям фокус върху медицинските изследвания, като нов проект е работа с малки жени, които искат да бъдат майки. През годината организират различни семинари, 3 за млади хора (възраст между 12-20 г.); 1 семинар за родилите и децата; 1-2 за доброволците; 2 семинара за регионалните президенти.
-    Нидерландия – фокус върху спорта и родителите, тяхната идея е „силни родители=силни деца“.
-    България представи реализираните дейности, идейния проект за изграждането на център по въпросите на малките хора в България и приветства идеята за обединение в европейска организация на малките хора, като изрази готовност да работи за развитието на Балканите.

След презентациите, последва предложение и представяне от Инес (АЛПЕ) за създаване на европейска федерация на малките хора, но след дискусии на кръгла маса стана ясно, че организациите споделят различни мнения за това що е то „малък човек“, дали да се оформи федерация или просто алианс като начало и не се намери общо мнение за целите на федерацията. За това се стигна до общо решение, чрез гласуване (всяка държава имаше право на един глас) до организиране на общ проект, в който да се включат всички организации и да се опитаме да работим съвместно. От предложените проекти, се реши да организираме „детски летен лагер“, защото всички организации са на мнение че децата са нашето бъдеще. Проектът с деца ни се стори най-разумен, защото според присъстващите, най-лесно ще се намери финансиране за осъществяването му. Също така, ще се осигури интересна мултикултурна среда за децата.