Днес, 01.08.2023г., със заповед на доц. д-р Ана Джумалиева председател на Комисията за защита от дискриминация президента на Национална организация „Малки български хора“ инж. Светослав Чернев е определен за заместник председател на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания за осъществяване на функциите по насърчаване, защита и наблюдение по прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Инж. Чернев е определен за заместник председател от квотата на организациите за хора с увреждания членове на Съвета. Мандата му е за срок от четири години.

При отсъствие на председателя на Съвета, неговите функции се изпълняват от заместник председателя.