Среща на Президента на България Румен Радев с членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Вчера, 30ти ноември, от 13:30 часа, в сградата на президентството се проведе среща на държавния ни глава Румен Радев с членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Срещата се състоя по повод предстоящия Световен ден на хората с увреждания, който се отбелязва на 3ти декември. Нашата организация „Малки български хора“ беше представена от президента ни инж. Светослав Чернев.На срещата беше внесена декларация за необходимостта от реформи в системата на ТЕЛК и предложения за подобряване на качеството на живот на хората с увреждания. Освен това беше изразено несъгласие с определени текстове от концепцията на ТЕЛК, особено тези, които разрешават на служители на НОИ, въпреки че не са медицински специалисти, да дават експертно решение на работещи хора с увреждания за тяхната трудоспособност.

1. Ограничаване и преустановяне на наличните корупционни практики при медицинската експертиза на вида и степента на увреждането.2. Изработване на нов механизъм за предоставяне на съвременни качествени медицински изделия и помощно-технически средства при справедливи контролирани цени, съобразно реалните потребности на нуждаещите се лица.

3. Намаляване на ангажирания административен капацитет и на административните процедури при реализацията на правата на хората с увреждания.

4. Подобряване на условията в основни сфери на социалното включване: образование и професионално обучение, трудова реализация, достъп до качествено здравеопазване, адаптирана архитектурна, транспортна и комуникационна среда за хората с увреждания.

5. Обвързване на социалните плащания с линията на бедността или минималната работна заплата, които да ни доближат до средните европейски нива в тази сфера.Президентът Румен Радев изслуша внимателно всички изказвания, предложения и бъдещи насоки за конструктивни промени, като се ангажира според правомощията си да подкрепи политиките и бъде справедлив коректив за промяна към достоен живот на всички хора с увреждания в България.

Joomla templates by a4joomla